Πίνακας δρομολογίων ferry boat Αντίπαρος – Πάρος

Αντίπαρος – Πούντα | Ferry boat

Τρίτη – Πέμπτη

Από Αντίπαρο προς Πούντα

07:00 – 07:45 – 08:30 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 20:15 – 23:15

Από Πούντα προς Αντίπαρο

07:15 – 08:00 – 08:45 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 23:30

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

Από Αντίπαρο προς Πούντα

07:00 – 07:45 – 08:30 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 20:15 – 22:30

Από Πούντα προς Αντίπαρο

07:15 – 08:00 – 08:45 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 22:45

Σάββατο

Από Αντίπαρο προς Πούντα

07:00 – 07:45 – 08:30 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 20:15 – 22:30

Από Πούντα προς Αντίπαρο

07:15 – 08:00 – 08:45 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 22:45

Κυριακή

Από Αντίπαρο προς Πούντα

07:00 – 07:45 – 08:30 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 20:15 – 23:15

Από Πούντα προς Αντίπαρο

07:15 – 08:00 – 08:45 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 23:30

Αντίπαρος – Παροικιά